Projecten

Er wordt momenteel gewerkt aan een reeks van projecten, maar de eerste voorbeelden van samenwerkingsresultaten zijn reeds zichtbaar:

Werk zoeken over de grens

Charlemagne ondersteunt jonge werkzoekenden in de grensregio met informatie over werk zoeken over de grens. Daarbij gaat het met name om informatie over regionale vacaturesites en diverse sollicitatietips en taalcursusaanbod. Voor meer informatie zie de link: http://www.charlemagne-grensregio.eu/themas-en-projecten/projecten/werk-zoeken-over-de-grens

Charlemagne Retailforum

Een jaarlijks overleg- en discussieforum tussen beleidsmakers en experts op het gebied van grootdetailhandel (retail) om elkaar over actuele regionale ontwikkelingen te informeren en waar nodig zaken met elkaar af te stemmen.

Charlemagne ondernemersbijeenkomsten

Grensoverschrijdende ondernemersessies waarin het bedrijfsleven over specifieke ontwikkelingen en mogelijkheden in de grensregio wordt geïnformeerd. De bijeenkomsten richten zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf en vinden roulerend op diverse locaties in de grensregio plaats.

Beursdeelnames (gezamenlijke regiomarketing)

De partners van Charlemagne trekken gezamenlijk op tijdens een aantal beurzen, waaronder de jaarlijkse vastgoedbeurzen Provada (Amsterdam) en Exporeal (München) om zodoende de grensregio gezamenlijk te promoten, en de Nacht der Unternehmen, waarbij via Charlemagne Grensregio in 2012 voor het eerst een aantal bedrijven uit Parkstad bij de Akense vacaturebeurs Nacht der Unternehmen werden betrokken en zo Akense studenten en jonge professionals over loopbaanmogelijkheden over de grens werden geïnformeerd.

Nacht der Unternehmen

Het grootste regionale carrière-event dat door de deelname van Charlemagne Grensregio, bedrijven uit de Charlemagne Grensregio en Zuid-Limburg een euregionaal karakter heeft gekregen. Doel is om ondernemers die op zoek zijn naar gespecialiseerd personeel in contact te brengen met studenten/Young Professionals die op zoek zijn naar een baan. Voor meer informatie: zie www.nachtderunternehmen.de

Charlemagne Highlightkalender

Een kalenderoverzicht van de grootste evenementen uit de grensregio, die jaarlijks in een oplage van 25.000 stuks in de regio wordt verspreid. Zie ‘downloads’ voor actuele versie.

Verder…..

…. wordt  in samenwerking met Grensinfopunt en de campagne Extraraum van de RWTH Aken gewerkt aan de ontwikkeling en verspreiding van informatiemateriaal over studentenhuisvesting in de grensregio.

… wordt gewerkt aan een integraal beleids- en actieprogramma voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt met als hoofddoel het ontwikkelen van maatregelen die werkzoekenden een beter overzicht geven over het aanbod van banen aan beide zijden van de grens,

…. wordt gewerkt aan een gezamenlijke EU-strategie voor wat betreft lobby- en subsidiemogelijkheden, en wordt gekeken naar intensievere samenwerking op het gebied van Duurzaamheid in de woonomgeving.