Lobby Intercity Amsterdam-Heerlen-Aachen

Stadsregio Parkstad Limburg trekt al meer dan tien jaar aan de doortrekking van de Intercity Amsterdam-Heerlen naar Aken maar die trein rijdt nog steeds niet. Daarom ging Emile Roemer namens Parkstad samen met gedeputeerde Carla Brugman van de provincie Limburg en met ruime ondersteuning van de gemeenten in de grensregio naar Den Haag om nogmaals te attenderen op de situatie aan de grens.

Voor meer informatie zie stadszaken.nl