ITEM grenseffectenrapportage 2019

Op 21 en 22 november 2019 vond de jubileumconferentie ‘Bouwen aan grensoverschrijden-de samenwerking’ van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border and Mobility) plaats. Op de eerste dag stond grensoverschrijdende zorg en veiligheid centraal. De dag erna kwamen onder andere het gebruik van juridische instrumenten om de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen aan de orde.

Tijdens de jaarconferentie van ITEM werd de grenseffectenrapportage 2019 gepresenteerd. In 2019 concentreerden de studies zich op:
1. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90%-regel) – een ex-post effectenbeoordeling.
2. De Socialezekerheids- en Pensoensituatie van de Grensoverschrijden-de Ambtenaar na de invoering van de Wet Normalisering Ambtenaren (WNRA).
3. Europees grensoverschrijdende mechanisme (ECBM) – Ex ante Evaluatie van de grenseffecten voor deoplossing van grensbelemmeringen in BE/NL/DE-grensregio’s.
4. ‘Governance’onder de nieuwe INTERREG-verordening 2021-2027.
5. Grensoverschrijdende data monitoring: een bijzondere uitdaging.
6. Grensoverschrijdende effecten van de Europese Nitraatlijn en de mestquota tussen Nederland en Duitsland.

Meer informatie via maastrichtuniversity.nl